COBAK, s.r.o. Gottwaldova 49, 991 06 ŽELOVCE

Prieskumná predajňa COBAK , Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš

Autobusová stanica Veľký Krtíš